sp.pijarzy.pl
Protokół z zebrania 8.11.2017
Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne oprócz klas 4, 7A i 7B. Za organizację Dnia Kalasantyńskiego 25.10 klasie 2A przyznano 10 punktów, a klasie 7B 7 punktów. Przypomniano, że Tańce Pij…