sp.pijarzy.pl
Protokół 22.11.2017
Sprawdzono obecność. Wszystkie klasy były obecne. Poinformowano o konkursie na dekoracje świąteczne. Klasom 7D i 2B za organizację dyskoteki przyznano po 5pkt. Poinformowano, że zebrania będą się t…