sp.pijarzy.pl
Protokół 16.05.2018
1.Wszystkie klasy były obecne na zebraniu. 2. Ogłosiliśmy, że w przyszłym tygodniu pierwszakom przy obiadach pomoże klasa 3B. 3.Przypomnieliśmy o czwartkowej dyskotece oraz o odpowiednim obuwiu. 4…