sp.pijarzy.pl
Wymiana polsko-niemiecka
Od 7 do 13 września 2017 roku miała miejsce kolejna edycja polsko-niemieckiej wymiany ze szkołą Theresianum w Moguncji.