sp.pijarzy.pl
Wycieczka klasy 3a i 3d do Pragi
W dniach 9 – 11 maja odbyła się szkolna wycieczka do Pragi. Wzięły w niej udział klasy gimnazjalne: 3a i 3d.