sp.pijarzy.pl
Warsztaty literackie
W poniedziałek 4.03. odbyły się w szkole warsztaty na temat kreatywnego pisania dla chętnych uczniów. Zajęcia, które miały na celu pomóc rozwinąć się uczestnikom w zakresie pisania opowiadań i powi…