sp.pijarzy.pl
Warsztaty kulturowo-językowe KORNWALIA 2019
Na przełomie kwietni i marca grupa uczniów i absolwentów krakowskich szkół pijarskich wyjechała na Wyspy Brytyjskie, by w trakcie warsztatów kulturowo-językowych pogłębić znajomość kultury i geogra…