sp.pijarzy.pl
Frankówka Mała
Na wyjazd integracyjny klasy trzecie wybrały się do Frankówki Małej.