sp.pijarzy.pl
Olimpijskie Ferie w mieście
W drugim tygodniu ferii zimowych (19-23.02) Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego przy wsparciu uczniów Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów oraz Gimnazjum Ojców Pijarów (animatorów…