sp.pijarzy.pl
Lista finalistów i laureatów 2019
Konkursy przedmiotowe i olimpiady Małopolski Konkurs Biologiczny Finaliści: Bartłomiej Szlubowski, 3b (Gimnazjum) Maciej Topa, 3a (Gimnazjum) Małopolski Konkurs Chemiczny Laureaci: Karol Sznajder, …