sonsuz.us
Termodinamiğin İkinci Yasası - Sonsuz Us
“Dünya sona erer böyle Bir patlamayla değil iniltiyle.” (T. S. Eliot) Termodinamik, teorik fiziğin, ısı hareketinin yasalarıyla ve ısının diğer enerji türlerine dönüşümüyle ilgilenen bir dalıdır. Sözcük Yunanca therme (“ısı”) ve dynamis (“kuvvet”) sözcüklerinden türetilmiştir. Aslen deneylerden türetilen, ancak artık aksiyom olarak değerlendirilmekte olan iki temel ilkeye dayanır. Birinci ilke, Devamını oku