sonsuz.us
Tarih Öncesi Sanat - Sonsuz Us
İlkel toplumlar için sanat, biraz da sihirdi. Sanatın tılsımlı güçlere sahip olduğuna, insanları ruhlarla ve ruhani dünyayla iletişime geçirdiğine dair yaygın bir inanış vardı. Tarih öncesi dönemden günümüze gelebilmiş az sayıda eser vardır. Bu eserler, toplumsal inanç ve dini inançları göz önüne serer. Genellikle, tarih öncesi mağara ressamlarının erkekler olduğu Devamını oku