sonsuz.us
Küp içinde yolculuk - Sonsuz Us
12 birimlik bir küp içinde, sol alt köşesindeki bir nokta (A), karşı yukarı kenar üzerinde ve sol köşeye 4 birim uzaklıktaki bir noktaya (B), yüzeyler üzerinden, en kısa kaç birimde gidilebilir?