sonsuz.us
Dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kim bulmuştur? - Sonsuz Us
Bilinen kayıtlara göre (muhtemelen daha öncesi de vardır) dünyanın yuvarlak olduğundan bahseden ilk kişi Pisagor’dur. Bunu da Milattan önce 500 lü yıllarda (yani günümüzden 2600 yıl önce) yapmıştır. Bunun için gök cisimlerine bakıp genelleme yapması ve ufukta bir geminin kaybolmasını gözlemlemesi yetmiştir. Asıl daha önemlisi M.Ö. 240 yıllarında Eratosthenes tarafından Devamını oku