sonsuz.us
Çoklu Zeka - Sonsuz Us
Zeka "tek bir şey" midir, yoksa farklı zekalardan mı oluşur? 1920'den beri psikologlar akademik becerilerden çok sosyal becerilerle ilgili "sosyal zekalar"dan söz etmektedir.