soesterkwartier.info
Bloemen voor bewoners Puntenburg
Zondag 13 juli. Vorige week ontstond er redelijk veel commotie onder de Soesterkwartierders, toen vanuit Kerkelijke gedachten van de Westerkerk bloemen werden gebracht bij Sytze van der Velden. Een nadere uitleg behoeft geen betoog. Deze laatste meldde dit vol trots aan de media, dat hij kennelijk toch