soesterkwartier.info
Bewonersweb organiseert Werkconferentie "Bewoners aan zet"
Het BewonersWeb organiseert Werkconferentie ‘Bewoners aan zet’ 4 maart Hogeschool Utrecht Amersfoort vanaf 17.00 uur Het kader Het hele sociale domein wordt opnieuw vormgegeven. Op het terrein van zorg, welzijn, arbeid en onderwijs vinden grote veranderingen en bezuinigingen plaats. Met deze transities vindt een regieverschuiving van Rijk naar gemeenten plaats. De burger wordt aangesproken op zijn eigen verantwoordelijkheid. Maatwerk,