socialestabiliteit.nl
De partners van ESS
In het streven naar sociale stabiliteit is het kunnen samenwerken met partners voor de Expertise-unit van groot belang. Door in kaart te hebben welke partijen waar werkzaam zijn en wat zijn doen, kan de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) gericht ondersteuning bieden aan de partijen die dat nodig hebben.