socialestabiliteit.nl
Onderwijs
De Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) biedt onderwijsprofessionals praktijkkennis over maatschappelijke spanningen. De ESS adviseert hoe onderwijsprofessionals deze kennis kunnen inzetten, en met welke partijen zij hierin kunnen samenwerken. De ESS biedt deze kennis zowel op het brede terrein van maatschappelijke spanningen, alsook op het specifieke terrein van radicalisering.