socialestabiliteit.nl
Landelijke bijeenkomst moskeebesturen ‘Met elkaar in gesprek blijven, kennis uitwisselen en elkaar versterken’
In vervolg op de regionale bijeenkomsten ‘Veilige moskee’ vond op zondag 25 november 2018 de landelijke bijeenkomst moskeebesturen in Utrecht plaats. Ruim 100 deelnemers wisselden kennis en informatie uit rondom actuele thema’s als veiligheid, weerbaarheid van jongeren en omgaan met media. De dag was een aanzet om met elkaar in gesprek te blijven en kennis uit te wisselen. Vanuit de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) met de verschillende moskeebesturen, en ook de moskeebesturen onderling.