socialestabiliteit.nl
Meervoudige perspectieven als basis voor sociale stabiliteit
Denk je vanuit tegenstellingen als ‘wij-zij’, dan is de een goed en de ander slecht en is er helemaal links en helemaal rechts. Maar gebruik je meervoudige perspectieven vanuit het midden dan ontstaat er ineens een nieuw palet aan verhalen. Een belangrijk ingrediënt voor depolarisatie en uiteindelijk voor sociale stabiliteit.