socialestabiliteit.nl
Oumnia Works: moeders meer handvatten bij radicalisering
Het preventieprogramma Oumnia Works geeft moeders belangrijke handvatten bij het voorkomen van radicalisering. Dit is de conclusie van het landelijke evaluatieonderzoek naar het programma. De onderzoeksrapportage is op 6 september aangeboden aan de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en de ESS (Expertise-unit Sociale Stabiliteit) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.