smbf.no
Utfyllingsarbeidet i Hillevågsvika - Stavanger motorbåtforening
I forbindelse med reguleringsplan P2499, skal det etableres 10 000m2 nytt land utenfor tomtene B2 og K1. Arbeidene i sjø starter førstkommende mandag.