smartmug.sk
V obci Horný Bar na Žitnom ostrove vyrastie nový unikátny Senior park
V obci Horný Bar na Žitnom ostrove vyrastie zariadenie, v ktorom sa profesionálne a na úrovni, s prihliadnutím na zdravotný stav postarajú o starých