smartage.pl
Saab J35 Draken - pierwszy europejski myśliwiec naddźwiękowy - SmartAge.pl
Saab J35 Draken był pierwszym w Europie seryjnie produkowanym naddźwiękowym samolotem myśliwskim. Była to bardzo udana maszyna wykorzystywana aż do 2005 r.