smanjitroskove.rs
MOBILNA TELEFONIJA - ŠTA JE JOŠ VAŽNO PORED BROJA MINUTA? - SmanjiTroškove.rs
Nakon što smo jednostavnom analizom listinga (prikazanom u prethodnom tekstu: MOBILNA TELEFONIJA - U LISITNGU JE ODGOVOR) dobili korisne informacije o tome koga i koliko pozivamo, odnosno koliko prosečno minuta mesečno trošimo za razgovore u mreži i van mreže, potrebno je sagledati i ostale aspekte korišćenja mobilnog telefona.