smanjitroskove.rs
KOLIKO NOVCA IMATE NA RAČUNU UKOLIKO JOŠ NISTE PRODALI BESPLATNE AKCIJE? - SmanjiTroškove.rs
Ove nedelje na namenske račune građana uplaćena je dividenta NIS-a za 2018. godinu u iznosu od 170 dinara. Ukoliko do sada niste prodavali besplatne akcije,