slovenskobezbarier.sk
Za Máriou Orgonášovou
S hlbokým zármutkom oznamujeme , že od nás vo veku 84 rokov navždy odišla MUDr. Mária Orgonášová, CSc., dlhoročná prezidentka Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov Slovenska a kľúčová osobnosť projektu