slovenskobezbarier.sk
Výzva na účasť na IX. etape súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018
Vážené dámy, vážení páni, vážené predsedníctvo, účastníci a hostia XXIX. Snemu ÚMS. Na slávnostnom večeri v decembri 2015 po vyhlásení výsledkov VIII. etapy súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 2014-2015