slovenskobezbarier.sk
THUASNE aj na Slovensku dodáva kvalitné zdravotnícke pomôcky
Stredobodom je človek „Človek je mierou nášho myslenia a konania. Je stredobodom našej práce.“ Toto je motto zamestnancov spoločnosti THUASNE. Zdravotnícke pomôcky z THUASNE majú čo možno najlepšie podporovať proces