slovenskobezbarier.sk
Príloha k tlačovej správe – Prehľad výsledkov súťaže
Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018: Príloha k tlačovej správe – Prehľad výsledkov súťaže