slovenskobezbarier.sk
Osemnásť rokov projektu Slovensko bez bariér
Projekt Slovensko bez bariér už osemnásť rokov presadzuje odstraňovanie všetkých bariér, ktoré zdravotne postihnutým či inak znevýhodneným občanom bránia v plnohodnotnom živote a zapojení do spoločnosti. Jeho významnou súčasťou je