slovenskobezbarier.sk
Ocenenie pre Podotech
Zrkadlová sála Primaciálneho paláca v Bratislave, slávnostný večer projektu a súťaže Slovensko bez bariér. Medzi tými, kto dostáva najvyššie ocenenie, plaketu Slovensko bez bariér, je aj Róbert Ondrejkovič, konateľ spoločnosti Podotech. Cenu