slovenskobezbarier.sk
IX. etapa súťaže SBB – Záväzná prihláška
Samospráva a Slovensko bez bariér pre rok 2016 – 2018 IX. etapa súťaže Záväzná prihláška pre donorov, médiá a ďalšie právnické alebo fyzické osoby – DOC