slovenskobezbarier.sk
Galavečer „Samospráva a Slovensko bez bariér 2016 – 2018“
Dňa 10. 12. 2018 o 18:00 hod. sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnil Galavečer