skillsvoordetoekomst.nl
Zijde printen
Op snijvlakken van bestaande technologie ontstaan opmerkelijke ideeën. Het MIT geeft een nieuwe betekenis aan 3D printing door mechanische en biologische technieken te combineren. Bron: Behalve zij…