skillsvoordetoekomst.nl
Ziet u het al? Waarom we 21st Century Skills nodig hebben
Cathy N. Davidson schreef in haar boek Now You See It uit 2011 dat slechts 35% van de huidige schoolkinderen een baan zal krijgen die lijkt op wat we nu als gangbare arbeid beschouwen. Voor Singula…