skillsvoordetoekomst.nl
Wie mag er dood?
Tijdens de afgelopen bijeenkomst van het LRN21-netwerk kwam de zelfrijdende auto enkele malen voorbij. Ook enkele ethische dilemma’s rond robots werden voorgelegd. Onlangs kwam er meer vers nieuws …