skillsvoordetoekomst.nl
Werkgelegenheid in 2020 en 2030 (oei!)
De befaamde Boston Consulting Group heeft het aanbod en tekort aan arbeidskrachten in de komende decennia voor belangrijkste economieën in beeld gebracht. Als hun uitkomsten kloppen (rampen daar ge…