skillsvoordetoekomst.nl
Voorbereiden op M&M’s, … maar niet het snoepje!
We bevinden ons op de drempel van wat sommigen de derde industriële revolutie noemen. Het belangrijkste kenmerk hiervan is de groeiende verbinding -relatie zo u wilt – tussen mens en machine.…