skillsvoordetoekomst.nl
Toon van der Ven
Toon van der Ven is docent communicatie en onderzoeker interculturele com-municatie bij de lerarenopleiding van Stoas Wageningen Vilentum Hogeschool. Hij leert studenten op verschillende niveaus in…