skillsvoordetoekomst.nl
Technologische doorbraken zijn niet te voorspellen
Naar aanleiding van de presentatie van Ron Tolido (11 december jl.) de volgende stelling: “Technologische doorbraken zijn zelfs voor een tijdsspanne van 2 tot 3 jaar niet goed te voorspellen.…