skillsvoordetoekomst.nl
Smart industry om de 21ste eeuw te ‘overleven’
Je maakt het in Nederland… werk terughalen uit Azië, field labs, consumer goods customization, sociale innovatie, leren zonder onderbreking. Kreten uit Smart industry: de optimistische actiea…