skillsvoordetoekomst.nl
Skills voor de Toekomst: teveel om alles te onderzoeken!
Op de website van ROA is de onderzoeksagenda “Skills voor de toekomst” te downloaden. Deze uitgave van het Skills-platform (CPB, SCP, EP-Nu c, Hogeschool Windesheim, Cito, SLO, UvA, UM, RUG, UT, NR…