skillsvoordetoekomst.nl
S.v.p. niet allemaal gaan studeren voor dezelfde topjob!
Op dinsdag 21 februari a.s. zal de volgende themabijeenkomst van LRN21 gaan over de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe het opleiden daartoe ingericht kan worden. Natuurlijk verandert alles zo snel…