skillsvoordetoekomst.nl
Robots gaan mensen (dus ook docenten) helpen, niet vervangen
De NRC bracht onlangs een kalmerend artikel over de robothype: De robot wordt eerder arts of advocaat dan kapper. Robotsoftware (machine learning) ontwikkelt zich sneller dan robothardware. Visuele…