skillsvoordetoekomst.nl
Quickscan 21ste eeuwse vaardigheden
SLO heeft een Quickscan ontwikkeld om een beeld te geven over de mate waarin u als docent of als schoolleider de 21st Century Skills aan de orde stelt in visie, beleid en uitvoering. De scan richt …