skillsvoordetoekomst.nl
Nog verder flexibiliseren of is de rek eruit?
“Werk is de spil van de economie en de samenleving, en is cruciaal in het leven van mensen. Betaald werk zorgt voor inkomen en eigenwaarde, en het verbindt mensen. Maar zal dat in de toekomst…