skillsvoordetoekomst.nl
Nieuwe ideeën bestaan niet!
Creativiteit wordt unaniem als een belangrijke vaardigheid gezien voor succes in de 21ste eeuw. Het is een vaardigheid dus, niet alleen maar nieuwe zaken bedenken maar ook realiseren! Shelly Walsh …