skillsvoordetoekomst.nl
New Creatives
Het Onderwijsblad Profiel laat in een artikel opleidingsmanager Marieke Gervers van het Arts & Entertainment College (ROC van Amsterdam) uitleggen hoe zij de 21st century skills incorporeert in…